JU SUGUVARA Preobraženje lika između ideologije i morfologije

Ju Suguvara (1977) rođen je u Sajtami, u Japanu. Naučio je grafički dizajn i klasičnu tehniku ulja i tempere u dizajnerskoj školi u Tokiju. Učestvovao je na mnogim nacionalnim i međunarodnim izložbama širom sveta. Njegovi radovi su prikazani u zemljama poput Nemačke, Holandije, Amerike, Japana…

Slike Ju Suguvare se uglavnom bave analizom transformacije ličnosti koju umetnik spaja na nadrealistički, sebi svojstven način, s gracioznim formama, igrajući se spojevima forme i značenja.

On rasteže kožu ili rezbari lobanju svojih likova, čineći ih čudnim, grotesknim, duhovitim, čak i lepim. Naslovi su često pojedinačne reči koje usmeravaju um u kontekst umetničkog dela. Japanski umetnik stvara preobražene pojedince, retro kiborge, napominjući sam da pruža ideologiji morfologiju, odnosno daje strukturu i oblik čovekovim mislima i emocijama, te inkarnaciju njegovom duhu.

„Suština ljudskog bića je fantazija“, kaže Ju, koji vidi sve kao konstrukt i kreaciju koji su proizvod naše izvanredne sposobnosti da sanjamo i stvaramo mitove. Njegove slike su u osnovi portreti u metarmofozi koja na inovativan način oslikava mentalne procese svojih likova (kao kod upravnika, pisaca, geografa) ili neki kvalitet ponašanja (poput  poverenja između muškarca i žene).

Dok osmišljava formu po uzoru na boje koje su prikazane, upravo je ta forma intuitivno izvučena iz zbrkanog sistema koji tonovi stvaraju promenom povezanom s nečim nesaznatljivim u našem stomaku. Za njega je forma sistem značenja. On spaja ono što je već poznato i što je bilo skriveno u dubini s onim što još nije otkriveno u sistem koji će biti te jasan i poprilično brutalan u prikazivanju našeg suštinskog stanja. Ali mi mu se prepuštamo jer je poziv previše neodoljiv u svojoj iskrenosti.

Umetnik je prepoznatljiv po svojim radovima s motivima transformisanih ljudskih figura, ali njegovi junaci su zapravo oličenje ljudskog duha, ili produhovljenih tela. A um i telo kod njega nisu u suprotnosti, naprotiv, oni su različite manifestacije iste stvari. Kada posmatramo Juova bića, njihova suština leži u njihovoj fantaziji i konceptualnosti. To su i izrazito ideološka bića, zahvaljujući kojima je nastao ogroman svet ideja kroz moć zamišljanja fikcije. Ta moć bila je sposobnost da se rukuje stvarima koje zapravo ne postoje, na taj način kao da postoje. Razmišljanje o tome kako preživeti, promišljanje o tome šta je svet, kontemplacija o tome šta bi trebalo da budemo, uređenje sveta, nastajanje nacija, pa čak i stvaranje bogova imperativ je stvaranja ovog umetnika. S njegovom sposobnošću, ljudi su uronjeni u svet ideja koje su sami stvorili. Više nije moguće razlikovati stvarnost od pretpostavke, već je ideja, koja je u početku trebalo da bude virtuelna, postala de fakto stvarnost. On daje formu i činim vidljivim ideje koje okružuju čoveka, uključujući i njega samog. Nekad je bizarno, nekad groteskno, nekad duhovito, ali uvek je, što je i najvažnije – prelepo.