Sinonim za slobodu je žena

Prizor i detalj u opusu Ivane Živić osnova su za nadrealnu priču, odnosno ona svakodnevno prenosi u neobično upotrebom mnoštva finesa. Plivačice su izdvojene od pozadine, gracilno zasecaju tkivo slike, uranjaju, lebde i kreću se stvarajući iluziju vode. Figure su usamljene, zaustavljene u tim imaginarnim prostorima, raskošnim kulisama neobičnih zdanja, ali i ruiniranim prostorima i stepeništima. Na taj način bivstvuju – dok istražuju sopstveni unutrašnji svet.

Portret umetnice: Ivana Živić, učesnice I Bijenala fantastike. U umetnosti Ivane Živić sukobljavaju se dve velike ideje: njen rad nudi utočište posmatraču ali istovremeno prenosi težnju za slobodom personalizovanu u ženskom obliku.

***

Ivana Živić je rođena 1979. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Diplomirala 2004. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo. Magistrirala 2008. godine na istom fakultetu, odsek slikarstvo. Član je ULUS-a od 2006. godine. Izlagala na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Maja Živanović