NIKOLETA ČEKOLI Majstorica uzvišenih oštećenja i emocionalnih barikada