Правилник

1.0 Опште одредбе

1.1 Бијенале фантастике је изложба уметничких дела која промовишу сликарство фантастике, метафизике, магичног реализма и надреализма, а нису старија од две године. Уколико је дело ипак старије, услов је да до сада још није излагано.

1.2 Организатор Бијенала фантастике је Фондација Михајловић Феникс са седиштем у Београду, Кронштатска 5.

1.3. На Бијеналу фантастике могу учествовати пунолетни уметници из Републике Србије, Републике Српске, Републике Босне и Херцеговине и Републике Црне Горе.

1.4 Организатор Бијенала фантастике путем селекције радова пристиглих на конкурс профилише изложбу. Један број учесника организатор Бијенала фантастике обезбеђује директним позивом уметника, без селекције, ради остваривања високог квалитета изложбе.

1.5. Организатор приређује Бијенале фантастике сваке друге године у просторијама Задужбине Илије Коларца у Београду, којом приликом издаје каталог у електронској и штампаној варијанти. Званични језици Бијенала фантастике су српски и енглески.

1.6 По завршетку изложбе у Београду, организатор приређује изложбе у угледним галеријама других градова у Србији. I Бијенале фантастике крајем 2021. или почетком 2022. године биће приређен у Галерији Културног центра у Новом Саду и у Ваљеву.

1.7 На Бијеналу фантастике, одлуком Жирија, организатор додељује Гран-при и један број откупних награда, у зависности од броја колекционара заинтересованих за откуп.

1.8 На Бијеналу фантастике ће бити одразоване и две комисије за доделу награде за животно дело и награде Перспектива.

1.9 У циљу промовисања изложбе и учесника, организатор има неограничена права репродуковања радова у различитим облицима и медијима. Уколико је то комерцијалног карактера, приход припада организатору чиме искључиво покрива део трошкова организације изложбе.

2.0 Пријава радова за прву фазу

2.1 За прву фазу селекције уметници електронским путем шаљу фотографије радова и попуњене пријавне обрасце.

2.2. Уметници могу послати највише три рада у JPG датотеци резолуције 2 МВ и 300 DPI. Могу се пријавити само радови чије су физичке димензије између 50 cm и 140 cm (дужа страница). Дозвољене су све традиционалне сликарске технике (уље, акрил, темпера, гваш, акварел, пастел...)

2.3 Назив сваке датотеке мора укључити: број датотеке, име уметника, наслов, годину настанка, сликарску технику и димензије рада (висина пре ширине).
Пример:
Slika 1_Petar Petrovic_Metafizicki predeo_2020_ulje na platnu_150x150 cm
Slika 2_Petar Petrovic_Istorija se ponavlja_2019_tempera na dasci_40x50 cm
Slika 3_Petar Petrovic_Sirene_2021_akvarel_50x60 cm

2.4 Фотографије радова и попуњен образац (пријављивање на сајту www.bijenalefantastike.rs ) потребно је послати на адресу office@bijenalefantastike.rs до 1. августа 2021. године са напоменом у наслову имејла: фаза 1.

2.5 Списак изабраних аутора организатор ће објавити на веб страници www.bijenalefantastike.com 10. августа 2021. године. Организатор нема обавезу да одбијеним ауторима образлаже исход селекције.

2.6 Уметници чији радови буду селектовани за другу фазу, путем е-поште биће замољени да предају своја оригинална дела.

2.7 Уметници ван Србије сами спроводе неопходну процедуру привременог извоза (АТА карнет) из својих матичних земаља. Евентуалним изостанком процедуре и могућим царинским оптерећењем организатора, стичу се услови за техничко одбијање радова.


3.0 Предаја радова за другу фазу селекције

3.1 Уметници за другу фазу селекције достављају своја оригинална дела поштом или лично на адресу Бијенале фантастике, Кронштатска 5, Београд, до 10. септембра 2021. године.

3.2 Сваки рад треба да буде потписан и доступан за продају, у вредности до 3.000 евра. Рад треба да буде опремљен за излагање и упакован тако да се не може оштетити у транспорту. Штета или губитак рада који се догоде током транспорта искључива су одговорност пошиљаоца.

3.3 Попуњене обрасце преузете са сајта Бијенала фантастике, аутори су у обавези да залепе на полеђини радова, ради лакшег идентификовања радова.

3.4 Коначан избор излагача биће објављен 15. септембра путем е-поште и на сајту Бијенала фантастике, без обавезе организатора да одбијеним ауторима образлаже исход селекције.

3.5 Изложба Бијенала фантастике биће одржана у изложбеном простору Задужбине Илије Коларца (Студентски трг , Београд) од 16. до 31. октобра 2021. године. Термини излагања у Новом Саду и Ваљеву биће накнадно одређени.


4.0 Жири за селекцију радова и награде

4.1 Организатор селекцију радова и избор аутора који завређују награде поверава стручном телу (Жири) које самостално доноси одлуке усаглашавањем ставова сва три члана.

4.2 Организатор именује Жири Бијенала фантастике који чине:

др уметности Катарина Зарић, професор Универзитета уметности, Београд
Дејан Ђорић, ликовни критичар, Београд
Војислав Јовановић, директор Модерне галерије, Ваљево

4.3 Организатор именује и два посебна Жирија који ће одлучити о додели награде за животно дело као и о додели награде за најбољег младог аутора- Перспектива.

4.4 Жири за доделу награде за животно дело чине:

Небојша Савковић- Нес, академски вајар,
Жељко Ђуровић, академски сликар,
Звонимир Биро, колекционар.


4.5 Награда за најбољег младог аутора- Перспектива износи 1000€ и о њеној додели одлучује Жири који чине:

Драган Јовановић - Данилов - књижевни критичар,
Младен Филиповић – колекционар,
Иван Перић - колекционар.


4.6 Жири одлучује у пуном саставу. У случају изостанка члана Жирија, организатор именује замену из редова стручних и признатих појединаца.

4.7 Одлуке Жирија су коначне и евидентиране у записнику који потписују сви чланови.Конкурсни поступак:

- Жири ће након селекције радова направити ужи избор радова и по потреби позвати аутора
да укратко представи свој рад.
- конкурсни поступак подразумева два степена рализације:
Први – преглед пријава и одабир радова
Други – одлучивање о додели награда

Имена добитника награда биће објављена најкасније 15 дана од дана затварања конкурса на интернет адреси Бијенала www.bijenalefantastike.rs5.0 Награде

5.1 Гран-при откупна награда у износу до 3.000 евра.

5.2 Равноправне откупне награде (максимално три) по цени коју је аутор навео.

5.3 Награда за најбољег младог аутора - Перспектива(до 35 година), 1.000 евра.

5.4 Сви учесници Бијенала конкуришу за награде које ће добитницима бити уручене на свечаности отварања у суботу, 16. октобра 2021. године.

5.5 Организатор ће, без обзира да ли учествује на изложби, доделити награду за животно дело уметнику чији је опус допринео развоју и постизању високих вредности уметности фантастике.

5.6 Награде подлежу опорезивању и трошковима банковних трансфера које сноси купац дела.


6.0 Календар Бијенала Фантастике

6.1 Пријава, селекција; отварање у Београду:

19. децембар 2020. - 1.август 2021. године: отворени позив, пријава за прву фазу селекције

10. август 2021. године: резултати прве фазе селекције

10. септембар 2021. године: крајњи рок предаје за другу, коначну селекцију

15. септембар 2021. године: резултати друге, коначне селекције и објављивање списка учесника изложбе

16. октобар 2021. године: свечаност отварања изложбе и доделе награда

16. – 31. октобар 2021. године: изложба доступна јавности

6.2 Накнадно ће бити одређени термини излагања у Новом Саду и Ваљеву. С тим у вези и термини повратка и преузимања радова накнадно ће бити саопштени учесницима.


7.0 Забршне одредбе

7.1 Учесници изложбе присутни на свечаности отварања добијају примерак штампаног каталога. Електронски каталог у PDF формату високе резолуције биће доступан на сајту Бијенала фантастике.

7.2 Продаја штампаних каталога и промотивног материјала могућа је на изложбама, преко сајта Бијенала фантастике и званчног Instagram/Facebook профила.

7.3 У случају интересовања за куповину радова, организатор са ауторима међусобно регулише односе поштујући важеће прописе. Купци радове преузимају по завршетку изложби. Организатору припада 15% од продаје радова.

7.4 До завршетка изложби није могуће повлачење радова. Повратак радова, изузев награђених и продатих, на исти је начин као приликом предаје.

7.5 У случају ванредних околности могуће је померање термина изложби.

7.6 Тумачење Правилника у искључивој је надлежности организатора.

7.7 Потписивањем пријавног обрасца, аутори прихватају све одредбе Правилника.I БИЈЕНАЛЕ ФАНТАСТИКЕ
за организатора
Мирослав, Мића Михајловић

Подаци о кандидату

Подаци о сликама

Рад број 1

Рад број 2

Рад број 3

ОБАВЕШТЕЊЕ И САГЛАСНОСТ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

У складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012) Фондација Mихајловић Феникс (даље ФЕНИКС), жели да, у својству руковаоца података, прикупи од Вас и обради податке о личности из регистрационог формулара (у даљем тексту: “Подаци”) у сврху учешћа на догађају који ФЕНИКС организује. С тим у вези, ФЕНИКС обавештава лице од кога се прикупљају Подаци о следећем:
ФЕНИКС прикупља и обрађује Податке путем регистрационог формулара искључиво у сврху организовања I Бијенала фантастике, уз претходну сагласност лица на кога се Подаци односе и исти се чувају у року од 1 године. ФЕНИКС неће користити Податке наведене у формулару у друге сврхе, давати их трећим лицима нити их злоупотребљавати на неки други начин. Лице чији се Подаци прикупљају и обрађују има права:
1. Nа опозив сагласности за обраду Података писмено или усмено на записник у ком случају лице које је дало пристанак је дужно да ФЕНИКС-у накнади оправдане трошкове и штету, у складу са прописима који уређују одговорност за штету. Након опозива пристанка недозвољена је обрада података;
У случају недозвољене обраде Података. Обрада Података није дозвољена:
i. ако физичко лице није дало пристанак за обраду, односно ако се обрада врши без законског овлашћења,
ii. ако се врши у сврху различиту од оне за коју је одређена, без обзира да ли се врши на основу пристанка лица или законског овлашћења
iii. за обраду без пристанка;
iv. ако сврха обраде није јасно одређена, ако је измењена, недозвољена или већ остварена;
v. ако је лице на које се Подаци односе одређено или одредиво и након што се оствари сврха обраде;
vi. ако је начин обраде недозвољен;
vii. ако је Податак који се обрађује непотребан или неподесан за остварење сврхе обраде;
viii. ако су број или врста Података који се обрађују несразмерни сврси обраде;
ix. ако је Податак неистинит и непотпун, односно када није заснован на веродостојном извору или је застарео;
3. На обавештење у вези са обрадом података;
4. На увид и копију података који се обрађују;
5. На захтев за исправку, допуну, ажурирање, брисање података (уколико није јасно одређена сврха обраде или је измењена, а нису испуњени услови за измењену сврху, уколико је остварена односно подаци више нису потребни за остваривање сврхе као и уколико ако је начин обраде недозвољен, податак спада у у број и врсту података чија је обрада несразмерна сврси или је податак нетачан, а не може се путем исправке заменити тачним, податак се обрађује без пристанка или овлашћења заснованог на закону и у другим случајевима када се обрада не може вршити у складу са одредбама Закона о заштити података о личности);
прекид и привремену обуставу обраде (уколико се оспорава тачност, потпуност и ажурност Података); као и право да се ти подаци означе као оспорени, док се не утврди њихова тачност, потпуност и ажурност. Aко имате било каквих питања у вези са обрадом Ваших личних Података можете нас контактирати путем е-маил адресе office@bijenalefantastike.rs
Уколико сте сагласни са прикупљањем и обрадом података о личности, можете приступити попуњавању формулара.