Saopštenje žirija

Saopštenje Žirija Prvog Bijenala fantastičnog slikarstva u Srbiji

Velike revijalne izložbe i bijenala fantastične umetnosti se od prošlog veka ne održavaju u svetu, kada ih je sedamdesetih i osamdesetih godina bilo nekoliko u Italiji, Nemačkoj i u drugim sredinama. Gašenjem časopisa “Art Visionary” fantastična umetnost izgubila je izvanrednu stručnu podršku, koju nadoknađuju specijalizovane muzejske institucije.

Bijenale koje se održava u Beogradu prvo je te vrste u Srbiji i regionu, a sada su i na svetskoj sceni sve ređe takve izložbe visoke umetnosti. U tom smislu Bijenale potpuno ispunjava svoju ulogu argumentovanog podizanja likovne kulture magičnog i oniričkog tipa, čime pomaže i predstojeće prerastanje Moderne galerije Valjevo u Muzej fantastike, jedan od nekoliko u svetu.

Po propozicijama bez učešća crteža, stripa, ilustracije, digitalne umetnosti, grafike i fotografije (skulptura fantastične vrste skoro i da ne postoji, ne samo kod nas) na konkurs I Bijenala stiglo je 578 radova, od čega je 525 odgovaralo uslovima konkursa. Prijavilo se 269 umetnika a Žiri je za potrebe izložbe, kataloga i nagrada odabrao nešto manje od 30 radova isključivo u slikarskim tehnikama. Žiri je zasedao 06.08.2021. godine u Beogradu. Bez ikakvog pritiska, uticaja i mešanja od strane organizatora izložbe, Žiri je samostalno i jednoglasno odlučivao u radnoj atmosferi bez napetosti. Bila su tri kruga glasanja za radove, u prvom je sa 525 izbor sveden na 66, u drugom na 28 i u trećem potvrđena selekcija (desetak istaknutih slikara pozvano je da učestvuju mimo selekcije).

U estetskom, stvaralačkom i generacijskom smislu pojavilo se mnoštvo poetika – od velikih imena i starijih do mladih i nepoznatih umetnika i umetnica, u ključu stroge, klasične figuracije, one pod uticajem ilustracije, sve do otklona u vidu ekspresionizma, apstrakcije, metafizike, neosimbolizma i poetskog realizma. Stav Žirija bio je da se uvaže različiti dometi oneobičene umetnosti, ali da se svi radovi sa primesama naivne umetnosti, amaterizma, proizvoljnosti i izvođačke neveštine isključe. Sličan je bio i odnos prema tvrdom realizmu i hiperrealizmu – premda su većina autora takvih ostvarenja veoma afirmisani i kvalitetni umetnici, tema je promašena, nije dovoljno samo dobro naslikati delo već ono mora da ima izrazitu iracionalnu dimenziju, koja prevazilazi puku svakodnevnu stvarnost. Pojedini umetnici kao da nisu razumeli naslov Bijenala pa su poslali na konkurs akvarele veduta Beograda. Žiri je nastojao da bira likovno kultivisane oblike slikarske mašte, mada na konkurs i nisu stigli art-brut radovi. Tražila se koliko je to moguće u slikama fantastičnog tipa pre svega ispoljena čista likovnost, slikarsko znanje i osećajnost. Bijenale je ograničeno na oko 35 umetnika sa po jednim izloženim radom, što je najviše uslovilo ovakvu selekciju.

U Beogradu 06.08.2021.

Žiri:
Katarina Zarić, redovni profesor Univerziteta umetnosti – predsednik žirija
Dejan Đorić, likovni kritičar – član žirija
Vojislav Jovanović, direktor Moderne galerije Valjevo – član žirija