Pravilnik

Pravilnik

1.0 Opšte odredbe

1.1 Bijenale fantastike je izložba umetničkih dela koja promovišu slikarstvo fantastike, metafizike, magičnog realizma i nadrealizma, a nisu starija od dve godine. Ukoliko je delo ipak starije, uslov je da do sada još nije izlagano.

1.2 Organizator Bijenala fantastike je Fondacija Mihajlović – Feniks sa sedištem u Beogradu, Kronštatska 5.

1.3. Na Bijenalu fantastike mogu učestvovati punoletni umetnici iz Republike Srbije, Republike Srpske, Republike Bosne i Hercegovine i Republike Crne Gore.

1.4 Organizator Bijenala fantastike putem selekcije radova pristiglih na konkurs profiliše izložbu. Jedan broj učesnika organizator Bijenala fantastike obezbeđuje direktnim pozivom umetnika, bez selekcije, radi ostvarivanja visokog kvaliteta izložbe.

1.5. Organizator priređuje Bijenale fantastike svake druge godine u prostorijama Zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu, kojom prilikom izdaje katalog u elektronskoj i štampanoj varijanti. Zvanični jezici Bijenala fantastike su srpski i engleski.

1.6 Po završetku izložbe u Beogradu, organizator priređuje izložbe u uglednim galerijama drugih gradova u Srbiji. I Bijenale fantastike krajem 2021. ili početkom 2022. godine biće priređen u Galeriji Kulturnog centra u Novom Sadu i u Valjevu.

1.7 Na Bijenalu fantastike, odlukom Žirija, organizator dodeljuje Gran-pri i jedan broj otkupnih nagrada, u zavisnosti od broja kolekcionara zainteresovanih za otkup.

1.8 Na Bijenalu fantastike će biti odrazovane i dve komisije za dodelu nagrade za životno delo i nagrade Perspektiva.

1.9 U cilju promovisanja izložbe i učesnika, organizator ima neograničena prava reprodukovanja radova u različitim oblicima i medijima. Ukoliko je to komercijalnog karaktera, prihod pripada organizatoru čime isključivo pokriva deo troškova organizacije izložbe.

2.0 Prijava radova za prvu fazu

2.1 Za prvu fazu selekcije umetnici elektronskim putem šalju fotografije radova i popunjene prijavne obrasce.

2.2. Umetnici mogu poslati najviše tri rada u JPG datoteci rezolucije 2 MV i 300 DPI. Mogu se prijaviti samo radovi čije su fizičke dimenzije između 50 cm i 140 cm (duža stranica). Dozvoljene su sve tradicionalne slikarske tehnike (ulje, akril, tempera, gvaš, akvarel, pastel…)

2.3 Naziv svake datoteke mora uključiti: broj datoteke, ime umetnika, naslov, godinu nastanka, slikarsku tehniku i dimenzije rada (visina pre širine).

Primer:

Slika 1_Petar Petrovic_Metafizicki predeo_2020_ulje na platnu_150x150 cm

Slika 2_Petar Petrovic_Istorija se ponavlja_2019_tempera na dasci_40x50 cm

Slika 3_Petar Petrovic_Sirene_2021_akvarel_50x60 cm

2.4 Fotografije radova i popunjen obrazac (prijavljivanje na sajtu www.bijenalefantastike.rs ) potrebno je poslati na adresu office@bijenalefantastike.rs do 1. avgusta 2021. godine sa napomenom u naslovu imejla: faza 1.

2.5 Spisak izabranih autora organizator će objaviti na veb stranici www.bijenalefantastike.com 10. avgusta 2021. godine. Organizator nema obavezu da odbijenim autorima obrazlaže ishod selekcije.

2.6 Umetnici čiji radovi budu selektovani za drugu fazu, putem e-pošte biće zamoljeni da predaju svoja originalna dela.

2.7 Umetnici van Srbije sami sprovode neophodnu proceduru privremenog izvoza (ATA karnet) iz svojih matičnih zemalja. Eventualnim izostankom procedure i mogućim carinskim opterećenjem organizatora, stiču se uslovi za tehničko odbijanje radova.

3.0 Predaja radova za drugu fazu selekcije

3.1 Umetnici za drugu fazu selekcije dostavljaju svoja originalna dela poštom ili lično na adresu Bijenale fantastike, Kronštatska 5, Beograd, do 10. septembra 2021. godine.

3.2 Svaki rad treba da bude potpisan i dostupan za prodaju, u vrednosti do 3.000 evra. Rad treba da bude opremljen za izlaganje i upakovan tako da se ne može oštetiti u transportu. Šteta ili gubitak rada koji se dogode tokom transporta isključiva su odgovornost pošiljaoca.

3.3 Popunjene obrasce preuzete sa sajta Bijenala fantastike, autori su u obavezi da zalepe na poleđini radova, radi lakšeg identifikovanja radova.

3.4 Konačan izbor izlagača biće objavljen 15. septembra putem e-pošte i na sajtu Bijenala fantastike, bez obaveze organizatora da odbijenim autorima obrazlaže ishod selekcije.

3.5 Izložba Bijenala fantastike biće održana u izložbenom prostoru Zadužbine Ilije Kolarca (Studentski trg , Beograd) od 18. do 31. oktobra 2021. godine. Termini izlaganja u Novom Sadu i Valjevu biće naknadno određeni.

4.0 Žiri za selekciju radova i nagrade

4.1 Organizator selekciju radova i izbor autora koji zavređuju nagrade poverava stručnom telu (Žiri) koje samostalno donosi odluke usaglašavanjem stavova sva tri člana.

4.2 Organizator imenuje Žiri Bijenala fantastike koji čine:

dr umetnosti Katarina Zarić, profesor Univerziteta umetnosti, Beograd

Dejan Đorić, likovni kritičar, Beograd

Vojislav Jovanović, direktor Moderne galerije, Valjevo

4.3 Organizator imenuje i dva posebna Žirija koji će odlučiti o dodeli nagrade za životno delo kao i o dodeli nagrade za najboljeg mladog autora- Perspektiva.

4.4 Žiri za dodelu nagrade za životno delo čine:

Nebojša Savković- Nes, akademski vajar,

Željko Đurović, akademski slikar,

Zvonimir Biro, kolekcionar.

4.5 Nagrada za najboljeg mladog autora – Perspektiva iznosi 1000€ i o njenoj dodeli odlučuje Žiri koji čine:

Dragan Jovanović – Danilov – likovni kritičar,

Mladen Filipović – kolekcionar,

Ivan Perić – kolekcionar.

4.6 Žiri odlučuje u punom sastavu. U slučaju izostanka člana Žirija, organizator imenuje zamenu iz redova stručnih i priznatih pojedinaca.

4.7 Odluke Žirija su konačne i evidentirane u zapisniku koji potpisuju svi članovi.

Konkursni postupak:

– Žiri će nakon selekcije radova napraviti uži izbor radova i po potrebi pozvati autora

da ukratko predstavi svoj rad.

– konkursni postupak podrazumeva dva stepena realizacije:

Prvi – pregled prijava i odabir radova

Drugi – odlučivanje o dodeli nagrada

Imena dobitnika nagrada biće objavljena najkasnije 15 dana od dana zatvaranja konkursa na internet adresi Bijenala www.bijenalefantastike.rs

5.0 Nagrade

5.1 Gran-pri otkupna nagrada u iznosu do 3.000 evra.

5.2 Ravnopravne otkupne nagrade (maksimalno tri) po ceni koju je autor naveo.

5.3 Nagrada za najboljeg mladog autora – Perspektiva (do 35 godina), 1.000 evra.

5.4 Svi učesnici Bijenala konkurišu za nagrade koje će dobitnicima biti uručene na svečanosti otvaranja u subotu, 16. oktobra 2021. godine.

5.5 Organizator će, bez obzira da li učestvuje na izložbi, dodeliti nagradu za životno delo umetniku čiji je opus doprineo razvoju i postizanju visokih vrednosti umetnosti fantastike.

5.6 Nagrade podležu oporezivanju i troškovima bankovnih transfera koje snosi kupac dela.

6.0 Kalendar Bijenala Fantastike

6.1 Prijava, selekcija; otvaranje u Beogradu:

  • 19. decembar 2020. – 1.avgust 2021. godine: otvoreni poziv, prijava za prvu fazu selekcije
  • 20. avgust 2021. godine: rezultati prve faze selekcije
  • 21. septembar 2021. godine: krajnji rok predaje za drugu, konačnu selekciju
  • 22. septembar 2021. godine: rezultati druge, konačne selekcije i objavljivanje spiska učesnika izložbe
  • 18. oktobar 2021. godine: svečanost otvaranja izložbe i dodele nagrada
  • 18 – 31. oktobar 2021. godine: izložba će biti dostupna javnosti u prostoru Zadužbine Ilije Kolarca
  • 2 – 15. novembar 2021. godine: izložba će biti dostupna javnosti u prostoru kulturnog centra Novi Sad

6.2 Naknadno će biti određen termin izlaganja u Valjevu. S tim u vezi i termini povratka i preuzimanja radova naknadno će biti saopšteni učesnicima.

7.0 Završne odredbe

7.1 Učesnici izložbe prisutni na svečanosti otvaranja dobijaju primerak štampanog kataloga. Elektronski katalog u PDF formatu visoke rezolucije biće dostupan na sajtu Bijenala fantastike.

7.2 Prodaja štampanih kataloga i promotivnog materijala moguća je na izložbama, preko sajta Bijenala fantastike i zvančnog Instagram/Facebook profila.

7.3 U slučaju interesovanja za kupovinu radova, organizator sa autorima međusobno reguliše odnose poštujući važeće propise. Kupci radove preuzimaju po završetku izložbi. Organizatoru pripada 15% od prodaje radova.

7.4 Do završetka izložbi nije moguće povlačenje radova. Povratak radova, izuzev nagrađenih i prodatih, na isti je način kao prilikom predaje.

7.5 U slučaju vanrednih okolnosti moguće je pomeranje termina izložbi.

7.6 Tumačenje Pravilnika u isključivoj je nadležnosti organizatora.

7.7 Potpisivanjem prijavnog obrasca, autori prihvataju sve odredbe Pravilnika.

PRVO BIJENALE FANTASTIKE

za organizatora

Miroslav Mića Mihajlović