Pravilnik

Pravilnik

II BIJENALE FANTASTIKE 2023/24.

PRAVILNIK

Fondacija Mihajlović – Feniks iz Beograda

raspisuje otvoreni i javni likovni konkurs za drugo Bijenale fantastike

PROPOZICIJE KONKURSA I USLOVI UČEŠĆA

1.1 Bijenale fantastike je izložba umetničkih dela koja promovišu slikarstvo fantastike,  metafizike, magičnog realizma i nadrealizma.

Autor može da konkuriše sa radom bilo kojih dimenzija u sledećim zadatim okvirima: maksimalna veličina ne sme da pređe 120×90 cm, a kraća stranica ne sme biti manja od 60 cm. Ukoliko oblik slike nije pravougaoni, njegove dimenzije takođe ne smeju biti veće od navedenih (npr. maksimalni prečnik za tondo je 90 cm). Slike treba da budu neuramljene (bez ukrasnog rama). Blind ram ili ploča ne smeju biti deblji od 5 cm. Umetničko delo koje ne odgovara naznačenim dimenzijama biće samim tim isključeno iz konkursa.

Nema ograničenja kada je reč o starosti radova. Oni mogu da budu novi ili već prethodno izlagani.

Umetnici ne plaćaju kotizaciju.

1.2 Organizator Drugog bijenala fantastike jeste Fondacija Mihajlović – Feniks sa sedištem u Beogradu, Kronštatska 5.

1.3. Na Bijenalu fantastike mogu učestvovati punoletni umetnici iz Republike Srbije, Republike Bosne i Hercegovine i Republike Crne Gore koji prihvataju uslove konkursa.

1.4  Organizator Bijenala fantastike putem selekcije radova pristiglih na konkurs profiliše izložbu.

1.5. Organizator priređuje Bijenale fantastike svake druge godine u prostorijama Zadužbine Ilije M. Kolarca u Beogradu, a tom prilikom objavljuje elektronski i štampani katalog. Zvanični jezici Bijenala fantastike su srpski i engleski.

1.6  Po završetku izložbe u Beogradu organizator priređuje izložbe u uglednim galerijama u drugim gradovima u Srbiji i inostranstvu.

1.7 Na osnovu odluke žirija Bijenala fantastike, organizator dodeljuje Gran-pri i jedan broj otkupnih nagrada, u zavisnosti od broja kolekcionara zainteresovanih za otkup.

1.8 Na Bijenalu fantastike će, osim glavne komisije (žirija), biti osnovane još dve komisije – za dodelu nagrade za životno delo i nagrade Perspektiva.

1.9 U cilju promovisanja izložbe i učesnika, organizator ima pravo da neograničeno reprodukuje radove u različitim oblicima i medijima. Ukoliko je posredi komercijalna svrha, prihod pripada organizatoru, a njime isključivo pokriva deo troškova organizacije izložbe. To pravo nema geografska niti vremenska ograničenja.

2.0 PRIJAVA RADOVA ZA PRVU FAZU SELEKCIJE

2.1  Za prvu fazu selekcije svaki umetnik treba da popuni prijavu na sajtu, koja sadrži:

obrazac (lični podaci i podaci o radovima)
kratku biografiju
fotografije do tri rada (s podacima u nazivu datoteke)
portretnu fotografiju

2.2. Umetnici treba da pošalju oštre fotografije od jednog do tri rada u JPG formatu (2 MV i 300 DPI). Mogu se prijaviti samo radovi čije se fizičke dimenzije kreću u zadatim okvirima i to: maksimalna veličina je 120×90 cm, a minimalna dužina kraće stranice je 60 cm. Dozvoljene su sve tradicionalne slikarske tehnike (ulje, akril, tempera, gvaš, akvarel, pastel…).

2.3  Naziv svake datoteke (fotografije) radova koji se prijavljuju na konkurs mora uključiti: ime umetnika, naslov, godinu nastanka, slikarsku tehniku i dimenzije rada (visina pre širine). Primer:

Petar Petrovic_Metafizicki predeo_2021_ulje na platnu_120x90cm

Petar Petrovic_Istorija se ponavlja_2020_tempera na dasci_86x117cm

Petar Petrovic_Sirene_2021_akvarel_prečnik 63cm

2.4 Prijave za prvu fazu konkursa popunjavaju se na sajtu www.bijenalefantastike.rs do 1. maja 2023. godine. Po isteku roka za prijavljivanje, žiri će odlučiti koji radovi su prošli u drugu fazu konkursa.

2.5   Umetnici čiji radovi budu selektovani za drugu fazu, putem e-pošte biće zamoljeni da predaju svoja originalna dela, i to najkasnije do 30. maja 2023. godine. Stručni žiri će potom pristupiti konačnom odabiru radova za izložbu.

2.6  Spisak izabranih autora koji će učestvovati na izložbi organizator će objaviti na veb-stranici www.bijenalefantastike.rs najkasnije 15. juna 2023. godine. Organizator nema obavezu da odbijenim autorima obrazlaže ishod selekcije i njima će njihovi radovi biti vraćeni odmah po završetku druge faze konkursa o trošku organizatora, na isti način kako su pristigli.

2.7 Organizator ne snosi troškove dostave radova za drugu fazu konkursa. Umetnici van Srbije sami organizuju izvoz i snose carinske troškove.

3.0 PREDAJA RADOVA ZA DRUGU FAZU SELEKCIJE

3.1  Umetnici koji su prošli prvu fazu selekcije dostavljaju svoja originalna dela do 30. maja 2023. godine, poštom ili lično na adresu:

Fondacija Mihajlović – Feniks

(za Bijenale fantastike)

Kronštatska 5

Beograd

3.2  Svaki rad treba da bude potpisan i dostupan za prodaju u vrednosti do 4.000 evra. Radove slati neuramljene (bez ukrasnog rama). Rad treba da ima pričvršćenu zakačaljku ili sajlu za kačenje i da bude upakovan tako da se ne može oštetiti u transportu. Šteta koja nastane u transportu ili gubitak rada tokom transporta isključiva su odgovornost pošiljaoca. Organizator ne snosi i ne prihvata bilo kakvu odgovornost za radove u tranzitu do svojih prostorija ili iz njih.

3.3  Umetnici svoje radove moraju označiti radi lakše identifikacije. Neophodno je da na poleđini rada budu označeni svi podaci koje su umetnici popunjavali u prijavi (ime i prezime umetnika, naziv dela, godina nastanka, tehnika i format).

3.4 Konačan izbor izlagača biće objavljen 15. 6. 2023. godine na sajtu Bijenala fantastike. Organizator će i putem e-pošte obavestiti sve učesnike čiji su radovi odabrani za izložbu.

3.5 Izložba Bijenala fantastike biće održana u izložbenom prostoru Zadužbine Ilije M. Kolarca (Studentski trg, Beograd) od 16. septembra do 15. oktobra 2023. godine. Termini izlaganja u drugim gradovima Srbije i inostranstvu biće naknadno objavljeni na sajtu organizatora. Putem e-pošte umetnici će biti obavešteni o detaljima procedure privremenog izvoza radova radi izlaganja izvan Srbije.

4.0 ŽIRI ZA SELEKCIJU RADOVA I NAGRADE

4.1 Organizator poverava stručnom telu (žiri) selekciju radova i izbor autora koji zavređuju nagrade. Žiri samostalno donosi odluke usaglašavanjem stavova sva tri člana.

4.2  Organizator imenuje žiri Bijenala fantastike koji čine:

Željko Đurović, akademski slikar (predsednik žirija)

Dr Oliver Tomić, istoričar umetnosti

Dr um. Snežana Petrović, akademska umetnica

4.3 Organizator će imenovati i dva posebna žirija koji će odlučiti o nagradi za životno delo, kao i o nagradi za najboljeg mladog autora – Perspektiva.

4.6  Žiri odlučuje u punom sastavu. U slučaju izostanka člana žirija, organizator imenuje zamenu iz redova stručnih i priznatih pojedinaca.

4.7 Odluke žirija su konačne i evidentirane u zapisniku koji potpisuju svi članovi žirija.

5.0 NAGRADE

5.1 Gran-pri otkupna nagrada u iznosu do 4.000 evra.

5.2 Ravnopravne otkupne nagrade (maksimalno tri) po ceni koju je autor naveo.

5.3  Nagrada za najboljeg mladog autora – Perspektiva (do 35 godina) – 1.000 evra.

5.4 Svi učesnici Bijenala konkurišu za nagrade koje će dobitnicima biti uručene na svečanosti otvaranja 16. septembra 2023. godine.

5.5 Organizator će dodeliti i nagradu za životno delo umetniku čiji je opus doprineo razvoju i postizanju visokih vrednosti umetnosti fantastike.

5.6 Nagrade podležu oporezivanju i troškovima bankovnih transfera koje snosi kupac dela.

6.0 KALENDAR BIJENALA FANTASTIKE

6.1 Prijava, selekcija i otvaranje izložbe u Beogradu:

od 1. 1. do 1. 5. 2023. godine: prijavljivanje za prvu fazu selekcije (preko sajta)

30.5. 2023. godine: krajnji rok za predaju radova koji su prošli u drugu fazu selekcije

15.6. 2023. godine: rezultati konačne selekcije i objavljivanje spiska učesnika izložbe na sajtu

16.9. 2023. godine: svečanost otvaranja izložbe i dodela nagrada u Zadužbini Ilije M. Kolarca

od 16. 9. do 15. 10. 2023. godine: izložba će biti dostupna javnosti u prostoru Zadužbine Ilije M. Kolarca

6.2  Naknadno će biti određeni termini izlaganja u drugim gradovima Srbije i u inostranstvu. S tim u vezi, i termini povratka i preuzimanja radova naknadno će biti saopšteni učesnicima putem e-pošte. Okvirno je planirano da radovi budu vraćeni u Srbiju oko šest meseci nakon svečanog otvaranja izložbe u Zadužbini Ilije M. Kolarca.

7.0 ZAVRŠNE ODREDBE

7.1 Učesnici izložbe prisutni na svečanosti otvaranja dobijaju primerak štampanog kataloga. Elektronski katalog u PDF formatu visoke rezolucije biće dostupan na sajtu Bijenala fantastike.

7.4 U slučaju prodaje radova u toku trajanja Bijenala, organizator autorima isplaćuje cenu koju su naveli u prijavi za konkurs. Kupci radove preuzimaju po završetku izložbe.

7.5 Do završetka izložbi nije moguće povlačenje radova. Povratak radova, izuzev otkupljenih, realizuje se na isti način kao prilikom predaje.

7.6  U slučaju vanrednih okolnosti moguće je pomeranje termina izložbe.

7.7 Tumačenje Pravilnika u isključivoj je nadležnosti organizatora.

7.8 Popunjavanjem prijavnog obrasca, i samom prijavom na konkurs, autori prihvataju sve odredbe Pravilnika i organizatoru ustupaju pravo na neograničeno reprodukovanje, u marketinške ili komercijalne svrhe, njihovog autorskog dela koje je odabrano za izložbu. Ukoliko se autorsko delo promoviše u komercijalne svrhe, tako stečena sredstva pripadaju organizatoru koji će ih iskoristiti za promociju i organizaciju izložbe.

Elektronske prijave će biti omogućene počev od 1. februara 2023 godine.

II BIJENALE FANTASTIKE

za organizatora

Miroslav Mića Mihajlović

 

ŽIRI

Maja Živanović, predsednik žirija, likovni kritičar i novinar
Ivan Perić, kolekcionar
Dragan Jovanović Danilov, književnik i likovni kritičar